2019

 
 

PLAN

JAVNIH NABAVKI

2019.

PRAVILNIK

o sprovođenju

postupka

hitnih nabavki

PRAVILNIK

nabavke male

vrijednosti

PREGOVARAČKI POSTUPAK

bez prethodne objave poziva

 

2019.

 

OPIS

TENDERSKA DOKUMENTACIJA/ ZAHTJEVI ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

IZMJENA/POJAŠ

TENDERSKE

DOKUMENTACIJE

ODLUKA

UGOVOR
Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku za nabavku roba nabavka GORIVA  A1-19 120.02.2019. TENDERSKA DOKUMENT.
     
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za nabavku usluga radio prenosa sjednica skupštine opštine 01-157 04.02.2018. M1-19  
OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA   

 RANIJE JAVNE NABAVKE