+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

OBAVJEŠTENJE

NAREDBA
o uvođenju kontrolisanog procesa rada i rotirajućih dežurstava ...

© 2020 Bild studio