Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

Obavještenje poreskim obveznicima

Pozivaju se poreski obveznici koji posjeduju nepokretnosti na teritoriji opštine Mojkovac, da izmire svoje poreske obaveze po osnovu poreza na nepokretnosti do 31.12.2019.godine. Sekretarijat za finansije, imovinu i ekonomski razvoj Opštine Mojkovac će preduzeti mjere prinudne naplate shodno zakonskim propisima.

Mjere prinudne naplate u skladu sa Zakonom su:

Prinudna naplata iz zarada, naknada zarada i penzija, u dijelu koji nije izuzet od izvršenja u sladu sa Zakonom kojim se uređuje izvršenje i obezbeđenje,
Prinudna naplata iz novčanih sredstava poreskog obveznika,
Prinudna naplata iz novčanih potraživanja poreskog obveznika,
Prinudna naplata iz imovine (pokretna i nepokretna) poreskog obveznika,
Prinudna naplata iz nenovčanih potraživanja i drugih prava poreskog obveznika (roba, usluga, udio u privrednom društvu i sl.)
Prinudna naplata se može sprovesti na jednom ili više navedenih predmeta.

Obavještavaju se poreski obveznici da su kaznenim odredbama Zakona o porezu na nepokretnosti propisane novčane kazne za prekršaje:
za neblagovremeno plaćanje poreske obaveze po osnovu poreza na nepokretnosti u dvije jednake rate (30.jun i 31. oktobar godine za koju se porez utvrđuje),
za nepodnošenje poreskih prijava u roku od 30 dana od dana sticanja nepokretnosti i
za nepodnošenje poreskih prijava za utvrđivanje poreske obaveze za godinu za koju se porez utvrđuje (do 31.marta kalendarske godine za pravna lica i preduzetnike) kao i ako u poreskoj prijavi poreski obveznik ne unese tačne i potpune podatke za utvrđivanje poreza na nepokretnost.
Kazne za neblagovremeno plaćanje poreskih obaveza po osnovu poreza na nepokretnosti iznose za:

  1. Fizička lica od 250€ do 2.000 €
  2. Preduzetnike od 500€ do 3.000 €
  3. Pravna lica od 2.000€ do 20.000 €

Blagovremenim plaćanjem poreskih obaveza izbjegavaju se troškovi prinudne naplate, zatezne kamate, izvršava se obaveza propisana Ustavom Crne Gore i obezbeđuju sredstva za finansiranje razvoja grada.
O stanju poreskog duga, poreski obveznici mogu se informisati pozivom na
kontakt telefon: 050 472 135

Mojkovac, 27.11.2019.godine      

PREUZMI OBAVJEŠTENJE  

Sekretarijat za finansije, imovinu i ekonomski razvoj Opštine Mojkovac

 

© 2024 Bild studio