Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA PODRŠKU ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU

Na osnovu Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu („Sl. List CG – opštinski propisi“, br. 2/20) a u vezi sa Javnim konkursom za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu u 2023. godini broj 01-018/23-914 od 12.04.2023. godine i Odluke o utvrđivanju prioritetnih oblasti za finansijsku podršku ženskom preduzetništvu za 2023. godinu broj: 01-018/23-884 od 10.04.2023. godine, Komisija za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu d o n o s i

Odluku

O raspodjeli sredstava za podršku ženskom preduzetništvu

Preuzmi tekst dokumenta - OVDJE

© 2024 Bild studio