Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

Javna rasprava o tekstu Nacrta Odluke o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima, načinu zbrinjavanja i kontrole razmnožavanja kućnih ljubima

Javnu raspravu o Nacrtu Odluke o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima , načinu zbrinjavanja i kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca sprovešće Sekretarijat za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj Opštine mojkovac, u periodu od 27.02.2024. godine do 12.03.2024. godine


Centralna javna rasprava o Nacrtu predmetne Odluke će se održati 05.03.2024. godine sa početkom u 12h, u Multimedijalnoj sali opštine Mojkovac


Nacrt Odluke - preuzmi

Obrazloženje - preuzmi

Plan i program javne rasprave - preuzmi

Zaključak predsjednika - preuzmi

© 2024 Bild studio