Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

JAVNA RASPRAVA PREDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SUFINANSIRANJU SPORTA

Na osnovu člana 84 Statuta opštine Mojkovac (,,Sl.List CG'' - opštinski propisi, br.29/18), i člana 20 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova (''Sl. RCG - opštinski propisi, br. 11/05'') Predsjednik Opštine Mojkovac d o n o s iZAKLJUČAK

O STAVLJANJU NA JAVNU RASPRAVU PREDLOG ODLUKE O IZMJENAMA

I DOPUNAMA ODLUKE O SUFINANSIRANJU SPORTA


Preuzmi tekst dokumenta - OVDJE

© 2024 Bild studio