Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

Obavještenja Parlamentarni 2016

Obavještenje OIK Mojkovac

13.10.2016.


novo

OIK Mojkovac obavještava biračke odbora da če se predaja izbornog materijala biračkim odborima izvršiti dana  13.10.2016. godine (četvrtak) u prostorijama OIK Mojkovac (zgrada Bojne njive Trg Lj. Bakoča) prema rasporedu navedenom u obavještenju - preuzmi obavještenje.

 

RASPORED  PRIMOPREDAJE IZBORNOG MATERIJALA

 


Broj BM

Naziv BM

Termin primopredaje

Br.1

MOJKOVAC I

16,30

Br.2

MOJKOVAC II

16,45

Br.3

AŠTITARICA 

14,00

Br.4

PODBIŠĆE

18,00

Br.5

DONJA POLJA

17,30

Br.6

URŠEVINA

16,00

Br.7

STEVANOVAC

16,15

Br.8

JAKOVIĆI

12,00

Br.9

SLATINA

13,00

Br.10

GOSTILOVINA

13,15

Br.11

CRVENA LOKVA

13,45

Br.12

GOJAKOVIĆI

12,45

Br.13

BISTRICA

15,00

Br.14

DOBRILOVINA

12,30

Br.15

ŽARI

15,30

Br.16

LEPENAC

14,30

Br.17

BRSKOVO

15,15

Br.18

MOJKOVAC III

17,15

Br.19

MOJKOVAC IV

17,00

Br.20

GORNJA POLJA

19,30

Br.21

BOJNA NJIVA

14,45

___________________________________________________


Obavještenje OIK Mojkovac

05.10.2016.

 

OIK Mojkovac obavještava članove biračkih odbora koji nijesu bili u mogućnosti da prisustvuju obukama koje su se održale dana 03.10., 04.10. i 05.10.2016. da obuci mogu prisustvovati 06.10.2016. - preuzmi obavještenje.

 

 

Obavještenje OIK Mojkovac

02.10.2016.

 

OIK Mojkovac obavještava da će se edukacija o procedurama za rad biračkih odbora održati po sledećem rasporedu: PREUZMITE FAJL

 

 

 

RASPORED  EDUKACIJE (OBUKE) O PREOCEDURAMA ZA RAD BIRAČKIH ODBORA

 


Broj BM

Naziv BM

Datum obuke

Period obuke

Prostorije

Br.1

MOJKOVAC I

03.10.2016.

10,00 – 17,00

Multimedijalna sala

Opštine Mojkovac

Br.2

MOJKOVAC II

03.10.2016.

10.00 - 17.00

Multimedijalna sala Opštine Mojkovac

Br.3

AŠTITARICA 

03.10.2016.

10,00 – 17,00

Multimedijalna sala

Opštine Mojkovac

Br.4

PODBIŠĆE

03.10.2016.

10.00 - 17.00

Multimedijalna sala Opštine Mojkovac

Br.5

DONJA POLJA

03.10.2016.

10,00 – 17,00

Multimedijalna sala

Opštine Mojkovac

Br.6

URŠEVINA

03.10.2016.

10.00 - 17.00

Multimedijalna sala Opštine Mojkovac

Br.7

STEVANOVAC

04.10.2016.

10,00 – 17,00

Multimedijalna sala

Opštine Mojkovac

Br.8

JAKOVIĆI

04.10.2016.

10.00 - 17.00

Multimedijalna sala Opštine Mojkovac

Br.9

SLATINA

04.10.2016.

10,00 – 17,00

Multimedijalna sala

Opštine Mojkovac

Br.10

GOSTILOVINA

04.10.2016.

10.00 - 17.00

Multimedijalna sala Opštine Mojkovac

Br.11

CRVENA LOKVA

04.10.2016.

10,00 – 17,00

Multimedijalna sala

Opštine Mojkovac

Br.12

GOJAKOVIĆI

04.10.2016.

10.00 - 17.00

Multimedijalna sala Opštine Mojkovac

Br.13

BISTRICA

05.10.2016.

10,00 – 17,00

Multimedijalna sala

Opštine Mojkovac

Br.14

DOBRILOVINA

05.10.2016.

10.00 - 17.00

Multimedijalna sala Opštine Mojkovac

Br.15

ŽARI

05.10.2016.

10,00 – 17,00

Multimedijalna sala

Opštine Mojkovac

Br.16

LEPENAC

05.10.2016.

10.00 - 17.00

Multimedijalna sala Opštine Mojkovac

Br.17

BRSKOVO

05.10.2016.

10,00 – 17,00

Multimedijalna sala

Opštine Mojkovac

Br.18

MOJKOVAC III

05.10.2016.

10.00 - 17.00

Multimedijalna sala Opštine Mojkovac

Br.19

MOJKOVAC IV

06.10.2016.

10,00 – 17,00

Multimedijalna sala

Opštine Mojkovac

Br.20

GORNJA POLJA

06.10.2016.

10.00 - 17.00

Multimedijalna sala Opštine Mojkovac

Br.21

BOJNA NJIVA

06.10.2016.

10,00 – 17,00

Multimedijalna sala

Opštine Mojkovac

© 2023 Bild studio