Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

Javna knjiga - Zaštita životne sredine

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju, obliku i načinu vođenja javne knjige o postupcima i odlukama o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl.list Crne Gore", br. 14/07) Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Mojkovac vodi evidenciju o postupcima i odlukama o davanju saglasnosti i odbijanju zahtjeva za davanje saglasnosti na elaborat uticaja u vidu javne knjige.

Članom 2 Pravilnika utvrđeno je da Javnu knjigu čini glavna knjiga sa zbirkom isprava. Uporedo sa vođenjem glavne knjige formira se elektronska baza podataka, koja je putem interneta dostupna javnosti.

 

Napomena: Izaberite Javnu knjigu koju otvarate. Da bi otvorili link ka dokumentu u okviru glavne knjjige kliknite na željeni link držeći taster CTRL na tastaturi, a nakon toga na upozorenju koje se pojavi kliknite na OK da bi preuzeli Javnu knjigu.

 

 

JAVNA  KNJIGA
  2022  2021  2020  
2019 2018 2017 2016
2015 2014 2013 2012
2011 2010 2009 2008

 

© 2024 Bild studio