Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

Javna rasprava Nacrt Odluke o Budžeta za 2020. godinu

Na osnovu člana 84 Statuta opštine Mojkovac ("Sl.list CG"-opštinski propisi, br. 29/18) predjsednik Opštine Mojkovac dana 15.11.2019 godine donio je Zaključak o stavljanju na Javnu raspravu

 

NACRT ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE

MOJKOVAC ZA 2020. GODINU

Javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za finansije, imovinu i ekonomski razvoj Opštine Mojkovac u roku od 15 dana od dana donošenja Zaklučaka.

Javna rasprava će biti održana po PLANU javne rasprave i njom će biti obuhvaćene mjesne zajednice, političke partije, nevladine organizacije, sportske orgnaizacije, institucije kulture, javna preduzeća, građani.

Svi zainteresovani subjekti svoje sugestije, primjedbe i predloge pismenim putem mogu dostaviti Organu ovlašćenom za sprovođenje javne rasprave najkasnije do 30.11.2019.

Tekst Nacrta Odluke o Budžetu opštine Mojkovac za 2020. godinu zainteresovani subjekti mogu preuzeti u prostorijama Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj Opštine Mojkovac u štampanoj formi ili preuzeti elektronsku formu teksta klikom na link:

NACRT ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE MOJKOVAC ZA 2020.

Plan Javne rasprave preuzmite klikom na link - PLAN JAVNE RASPRAVE

Novina u oblasti socijalne politike u Budžetu za 2020.godinu jeste stimulans Opštine Mojkovac povećanju nataliteta i u tom smislu predložena su sredstva u iznosu od 15.000,00€ na ime naknade za novorođenu djecu. Dosadašnja praksa je bila da se ova naknada isplaćuje za novorođeno dijete u iznosu od 100,00€ dok će se u 2020. godini sredstva isplaćivati u iznosu od 150,00€ za prvo novorođeno dijete, za drugo 200,00€, za treće 300,00€, za četvrto 400,00€ i za peto i više djece u iznosu od 500,00€.   

 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE, IMOVINU I

EKONOMSKI RAZVOJ OPŠTINE MOJKOVAC

shadowshadow

© 2024 Bild studio