Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

III Sjednica SO Mojkovac

III Sjednica SO Mojkovac održaće se dana 22. marta 2022. godine sa početkom u 10 časova u Multimedijalnoj sali administrativne zgrade opštine Mojkovac.

D N E V N I    R E D

1. Potvrđivanje mandata odbornika popunom upražnjenog odborničkog mjesta

2. Konstatovanje prestanka funkcije potpredsjedniku opštine Mojkovac zbog isteka mandata

3. Predlog Odluke o imenovanju Odbora skupštine opštine Mojkovac

4. Predlog Odluke o imenovanju Savjeta skupštine opštine Mojkovac

5. Predlog Odluke o određivanju odbornika koji će prisustvovati sklapanju braka

6. Predlog Odluke o razrješenju Odbora direktora DOO „Komunalne usluge  - Gradac“ Mojkovac

7. Predlog Odluke o imenovanju Odbora direktora DOO „Komunalne usluge  - Gradac“ Mojkovac

8. Predlog Odluke o razrješenju predsjednika i članova Savjeta JU Centar za kulturu „Nenad Rakočević“ Mojkovac

9. Predlog Odluke o imenovanju Savjeta JU Centar za kulturu „Nenad Rakočević“ Mojkovac

10. Predlog Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju „Mojkovac“

11. Predlog Odluke o imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove „Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju“

12. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na imenovanje potpredsjednika opštine Mojkovac, br. 01/18-22-327 od 08.03. 2022. godine

13. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na imenovanje potpredsjednika opštine Mojkovac, br. 01/18-22-328 od 08.03. 2022. godine

14. Odbornička pitanja

Molimo da prisustvujete sjednici, a u slučaju spriječenosti prisustva obavijestiti lično ili na telefon 067/516-053 i 069-366-140.

© 2024 Bild studio