Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

IV sjednica SO Mojkovac

IV Sjednica SO Mojkovac održaće se dana 14. aprila 2022. godine sa početkom u 10 časova u Multimedijalnoj sali administrativne zgrade opštine Mojkovac.

D N E V N I    R E D

1 Odluka o konstatovanju prestanka mandata sekretara Skupštine opštine Mojkovac

2 Predlog Odluke o imenovanju vršioca dužnosti sekretara Skupštine opštine Mojkovac

3 Predlog Odluke o pokretanju postupka za izmjene i dopune Statuta opštine Mojkovac

4 Predlog Odluke o imenovanju Komisije za izradu Predloga Statuta opštine Mojkovac

5 Predlog Programa rada Skupštine opštine Mojkovac za 2022. godinu      

6 Predlog Odluke o potvrđivanju Odluke predsjednika Opštine o davanju saglasnosti br. 01-018/22-510 od 05.04.2022. godine

7 Predlog Izvještaja o radu JU Centar za kulturu „Nenad Rakočević“  Mojkovac  za 2021. godinu i Finansijski izvještaj

8 Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i Program rada JU Centar za kulturu “Nenad Rakočević” Mojkovac, za 2022. godinu

9 Predlog Izvještaja o realizaciji Plana i Programa rada i Finansijskog plana JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju „Mojkovac“ za 2021. godinu

10 Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i Program rada i Finansijski plan JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju “Mojkovac” za 2022. godinu

11 Odbornička pitanja

Molimo da prisustvujete sjednici, a u slučaju spriječenosti prisustva obavijestiti lično ili na telefon 067/516-053 i 069-366-140.

© 2024 Bild studio