Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

X SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE MOJKOVAC

Sjednica će se održati dana 18. maja 2023. godine, (četvrtak), sa početkom u 10 časova u Multimedijalnoj sali administrativne zgrade opštine Mojkovac.

D N E V N I    R E D

1. Predlog Izvještaja o radu predsjednika opštine Mojkovac za 2022. godinu,

2. Predlog Odluke o imenovanju Komisije za dodjelu stipendija,

3. Predlog Odluke o oslobađanju plaćanja poreza na nepokretnosti-zemljište u zoni V planinsko područje za 2023. i 2024. godinu,

4. Predlog Programa rada Skupštine opštine Mojkovac za 2023. godinu,

5. Predlog Izvještaja o realizaciji Plana i Programa rada i Finansijskog plana JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju „Mojkovac“ za 2022. godinu,

6. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i Program rada i Finansijski plan JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju “Mojkovac” za 2023. godinu,

7. Predlog Izvještaja o radu DOO “Komunalne usluge – Gradac” Mojkovac za 2022. godinu,

8. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan rada DOO “Komunalne usluge – Gradac” Mojkovac za 2023. godinu,

9. Predlog Izvještaja o radu i finansijski izvještaj Turističke organizacije Mojkovac za 2022. godinu,

10. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Turističke organizacije Mojkovac za 2023. godinu,

11. Predlog Odluke o davanju garancija opštine Mojkovac za otplatu kreditnih sredstava stambenih zgrada,

12. Odbornička pitanja.

© 2024 Bild studio