Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

KONKURS ZA STIPENDIRANJE STUDENATA/KINJA ZA ŠKOLSKU 2022/23 GODINU

Na osnovu člana 7 Odluke o stipendiranju studenata (“Sl. List Crne Gore - Opštinski propisi” broj 8/23), člana 2 Odluke o imenovanju Komisije za dodjelu stipendija (“Sl. List Crne Gore - Opštinski propisi” broj 27/23), Odluke o deficitarnim kadrovima broj 05-609/23-174 i Odluke o visini godišnjeg iznosa stipendije broj 05-609/23-175, Komisija za dodjelu stipendija o b j a v lj u j e:

KONKURS

za stipendiranje 35 studenata/kinja za školsku 2022/2023 godinu

TEKST KONKURSA - PREUZMITE OVDJE

PRIJAVU NA KONKURS - PREUZMITE OVDJE

© 2024 Bild studio