Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

OBAVJEŠTENJE-POPIS STANOVNIŠTVA

Na osnovu člana 16 stav 1 tačka 2 Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova („Sl. list Crne Gore“, br.140/22) popisna komisija u jedinici lokalne samouprave daje

 

O B A V J E Š T E N J E

 

Produžava se rok za prijavu na Javni oglas objavljen dana 22.09.2023. godine, za ugovorno angažovanje instruktora i popisivača za sprovođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova koji će se održati od 1. – 15. novembra 2023. godine,  i sada glasi „zaključno sa  09. oktobrom 2023. godine“.

Svi zainteresovani učesnici/ce mogu se prijaviti najkasnije do navedenog datuma.

Obavještenje se daje zbog zahtjeva kandidata za dodatnim rokom u cilju prikupljanja potrebne dokumentacije.

Svi ostali uslovi iz Javnog oglasa  ostaju neizmijenjeni.

© 2024 Bild studio