Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

Gradska uprava

1.
 

 RANKO MIŠNIĆ

 

PREDSJEDNIK OPŠTINE

 Ranko Mišnić rođen je 17.12.1958.godine.

Na mjesto predsjednika Opštine Mojkovac izabran je 01.02.2018. godine.

2.

SLAVENKO BLAŽEVIĆ

 

POTPREDSJEDNIK OPŠTINE

3.

MAJA IKERVARI

 

GLAVNI ADMINISTRATOR

maja_ikervari

 Maja Ikervari rođena je 22.04.1978. godine u Bijelom Polju. Osnovnu školu i gimnaziju završila u Mojkovcu, diplomirala na Pravnom fakultetu u Podgorici, zvanje master menadžera stekla 2009.-2010. godine.

Radno iskustvo: radila u Osnovnom sudu u Kolašinu od 2002.-2006. godine na poslovima Upravitelja sudske pisarnice, od 2006. godine zaposlena u Opštini Mojkovac kao glavni administrator Opštine.

4. PREDRAG ZEJAK
 

MENADŽER

predrag_zejak

Predrag Zejak rođen je 21.03.1959. godine u Prijepolju. Osnovnu školu završio u Brodarevu a gimnaziju u Prijepolju. Diplomirao na Mašinskom fakultetu smjer mehanizacija u Podgorici.

Radno iskustvo: od 1983.-1984.godine radio u FAP iz Priboja kao konstruktor, od 1984.-1999. radio u "4. novembar" Mojkovac kao rukovodilac radnih jedinica kontrola kvaliteta preseraja i komercijale, od 1999.-2001. izvršni direktor "Proteks" DOO Mojkovac, a od 2001.-2006. godine komercijalista u "Kunovica trade" DOO Mojkovac. Od 2006. godine zaposlen u Opštini Mojkovac kao menadžer Opštine.

5.

 

DRAGOMIR MRDAK

 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE

6. 

NOVKA VLAOVIĆ

 

V.D.SEKRETAR/KA SEKRETARIJATA ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

novka_vlaovic

 Novka Vlaović rođena je 01.01.1954. godine u mjestu Petrovići opština Nikšić. Osnovnu školu završila je u Petrovićima, gimnaziju u Nikšiću, a pravni fakultet u Titogradu.

Radno iskustvo: radila kao pravni referent 1979-1980. u KID "Vukman Kruščić" u Mojkovcu, od 1980.-1983. u PKB Herceg Novi Zelenika, 1984.-1999. u HTO "Montenegroturist" OOUR "Sinjavina" u Mojkovcu, 1999.-2003. u Direkciji za nekretnine, 2003.-2006. u Fabrici "4.novembar" Mojkovac, a od 2006. radi u Opštini Mojkovac na poslovima sekretara Sekretarijata za društvene djelatnosti, sada  Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti.

 
 
7.

JOVIĆ MARKOVIĆ

 

SEKRETAR SEKRETARIJATA ZA UREĐENJE PROSTORA I ODRŽIVI RAZVOJ

 jovic

 Jović Marković rođen je 13.03.1959. godine u Mojkovcu. Osnovnu školu završio je u Bijelom Polju, gimnaziju u Mojkovcu. Diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Titogradu.

Radno iskustvo: radio kao tehnolog elektro održavanja u "Miloje Zekić" - Kruševac, FAK - Kolašin, "4. novembar" Mojkovac, upravnik održavanja u FAK - Kolašin, direktor Telekomunikacionog centra Mojkovac, tehnički direktor Fabrike vode "Lipovo", tehnički direktor ad "Bjelasica Rada", a od 2012. godine zaposlen u Opštini Mojkovac na mjestu sekretara Sekretarijata za uređenje prostora i održivi razvoj.

 
 
 
8.

DRAGAN MARKOVIĆ

 

V.D.RUKOVODILAC SLUŽBE ZAŠTITE

 dragan1

Dragan Marković rođen je 13.08.1959. godine u Mojkovcu. Osnovnu i srednju školu završio je u Mojkovcu. Diplomirao na Metalurškom fakultetu u Podgorici. Po završenim studijama zaposlio se u "14. oktobru" u Kruševcu. Nakon toga radio u kombinatu "Vukman Kruščić" Mojkovac, a od 2006. imenovan za rukovodioca Službe zaštite Opštine Mojkovac.

 
 
 
 
 
9.

BORIVOJE TOMOVIĆ

 

V.D. NAČELNIK KOMUNALNE POLICIJE

10.

MAGDALENA MRDOVIĆ

 

DIREKTORICA TURISTIČKE ORGANIZACIJE

 magdalena_mrdovic

Magdalena Mrdović rođena je 04.12.1974. godine u Podgorici. Osnovnu i srednju školu završila je u Mojkovcu. Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Nikšiću na odsjeku za istoriju i geografiju, potom završila Master studije i stekla zvanje master menadžer na Univerzitetu u Beogradu.

Radno iskustvo:radila novinarske i spikerske poslove u lokalnoj radio stanici, bila diopisnik Radija Crne Gore i novinar listova Republika i Publika, zatim radila u srednjoj školi, od 2006. godine zaposlena ui lokalnoj samoupravi na poslovima poslovnog sekretara, a od 2008. godine na poslovima rukovodioca Službe za poljoprivredu, puteve i vode. Od 2012. godine imenovana za direktora u Turističke organizacije Mojkovac.

 
 11.

LJILJANA JOKIĆ

 

DIREKTORICA CENTRA ZA KULTURU

12.

DRAGICA VUČINIĆ

  DIREKTORICA JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU MOJKOVAC
 

dragica_vucinic_1

 Dragica Vučinić rođena je 24.02.1989. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Mojkovcu. Školovanje nastavlja na Univerzitetu Crne Gore, Fakultet političkih nauka. Osnovne i speciojalističke studije završila je na studijskom programu politikologija 2011. godine. Nakon završenih studija radno iskustvo stekla je u Opštini Mojkovac. 2017. godine imenovana je za direktoricu JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju "Mojkovac".

   
13 PREDRAG SMOLOVIĆ
  DIREKTOR DOO "KOMUNALNE SULUGE GRADAC"

 

© 2024 Bild studio