Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

UGOVORI

Poštovani, na ovoj stranici će biti objavljeni Ugovori Opštine Mojkovac.

Klikom na link možete pogledati željeni fajl.

 

2024.

Ugovor o prenosu udjela o vlasništvu - Šahovski klub

Ugovor Radovan Đurašinović UZZ701-2018 i Sl zabilješka 2024

 


2023.

 

Otpravak izvornika UZZ 326-2023 Opština Mojkovac i CEDIS 26 9

Otpravak izvornika UZZ 225-2023 Opština Mojkovac i Nebojša Bogavac

Ugovor o zakupu zemljišta Tobacco S Press d.o.o. kat parc 312-2

Ugovor o zakupu zemljišta Tobacco S Press d.o.o. kat parc 289

Ugovor o zakupu zemljišta Tobacco S Press d.o.o. kat parc 263-16

Ugovor o zakupu zemljišta Tobacco S Press d.o.o. kat parc 165-1

Ugovor o zakupu zemljišta Marković Svetozar

Ugovor o zakupu zemljišta Filipović Dosta

Ugovor o zakupu zemljišta Ćorić Bojana

Ugovor o zakupu zemljišta Blažević Marko

Opravak izvornika UZZ 109-2023 Opština Mojkovac i Neđeljko Bošković

Otpravak dijela akta UZZ br. 109-2023 Opština Mojkovac i Neđeljko Bošković
Otpravak izvornika UZZ br. 181-2022 Opština Mojkovac i Ivan Rabrenović
Otpravak izvornika UZZ 396-2022 Opstina Mojkovac i CEDIS TS Ambarine

2022.

UZZ 396-2022 Opstina Mojkovac i CEDIS TS Ambarine

UZZ 397-2022 Opstina Mojkovac i Dusko Krgovic

Ugovor UZZ 356-2022 Vlado Tomović Dejan Ostojić i Opština Mojkovac

UZZ 356-2022 Vlado Tomovic Dejan Ostojić i opština Mojkovac

Ugovor UZZ 284-2022 Oština Mojkovac i Marta Šćekić

UZZ 153-2022 Opština Mojkovac i Dubravka Vuković

UZZ 181-2022 Opština Mojkovac i Ivan Rabrenovic

Ugovor 01-426/22-788 sa Kastex DOO

Ugovor 01-426/22-776  sa Jugopetrol AD

 

 2021.

Ugovor o kupoprodaji UZZ 361-2021 Terra nostra

Ugovor o kupoprodaji UZZ 387-2021 Milanko Zejak

Ugovor o kupoprodaji UZZ br 468-21 Stojan Konatar

Ugovor o kupoprodaji UZZ br 467-21 Manojle Jokić  

Ugovor o kupoprodaji UZZ br 290-21 Dragomir Tripković  

Ugovor UZZ br 248-21 Milacic Ljubomir i Dragisa  

Ugovor o kupoprodaji UZZ br 249-21 Vitomir Veljovic

Ugovor UZZ 305-2021 sluzbenost postavljanja cjevovoda Manira Hydro (obj.07.10.2021.)


Ugovor o zakupu "BRSKOVO MINE" DOO (obj. 21.9.2021.)

Ugovor sa "PEGASUS" DOO Cetinje br. 01-426/21-1412 od 02.09.2021. (obj.02.09.2021.)

Ugovor o kupovini UZZ br. 193-21 Branislava Filipovic 08-2021

Ugovor o kupovini UZZ br 232-2021 Milun Vucinic 08-2021

Ugovor o kupovini UZZ 192-2021 Bozidar i Milun Vucinic 08-2021

Ugovor o kupovini UZZ br 266-2021 Marija Vucinic 08-2021

Ugovor sa "INDEL INŽENJERING" Podgorica br. 01-426/21-1301 od 16.08.2021. (obj. 23.08.2021.)

Ugovor sa "KASTEX" Podgorica br. 01-426/21-1292 od 12.08.2021. (obj. 12.08.2021.)

Žarko Zindović UZZ br 192-2021 od 2.8.2021. (obj. 9.8.2021.)

Ugovor sa "CRNAGORAPUT" Podgorica br. 01-426/21-1214 od 02.08.2021. (obj. 02.08.2021.)

Ugovor sa "CENTROSLAVIJA" Podgorica br. 01-426/21-1178 od 23.07.2021. (obj. 23.07.2021.)

Ugovor sa "JUGOPETROL" AD Podgorica br. 01-426/21-1053 od 05.07.2021. (obj. 06.07.2021.)

Ugovor sa "Vuković LN" DOO Mojkovac br. 01-426/21-973 od 22.06.2021. (obj. 23.06.2021.)

Ugovor o zakupu ALWIR DOO (obj. 15.6.2021.)

Velimir Dedejic UZZ br 154-2021 od 3.6.2021. (obj. 8.6.2021.)

Ljubica Veljovic UZZ br 121-21 od 3.6.2021. (obj.8.6.2021.)

Ugovor Opština Mojkovac i "Indel inženjering" (obj 04.06.2021.)

Ugovor o kupoprodaji UZZ broj 80-21 Ivan Pejovic 15.04.2021. (obj 23.04.2021.)

Ugovor sa "Geoprojekt" DOO POdgorica br. 01-426/21-658 od 19.04.2021. (obj. 20.04.2021.)

Ugovor UZZ 81/21 Rada Knezevic 15. april 2021.(obj. 19.04.2021.)

Ugovor UZZ 99-21 sa "AGROGORA ORGANIC FRUITS" DOO (obj. 12.04.2021.)

Ugovor UZZ 58-21 sa CEDIS sluzbenost 30 03 2021 (obj. 06.04.2021.)

Ugovor UZZ 59-2021 sa CEDIS sluzbenost 1. mart 2021 (obj. 06.04.2021.)

Ugovor o kupoprodaji sa CEDIS UZZ 40-21 od 1.03.2021 (objavljen 18.3.2021.)

Ugovor 01-398 Opštine Mojkovac i "TEHNO MAX" DOO PODGORICA  (objavljen 8.3.2021.)

08.03.2021.

UZZ 59-2021 Ugovor o uspostavljanju sluzbenosti CEDIS 1.03.2021

UZZ 40-2021 Ugovor o kupoprodaji za TS 10-04kV CEDIS 1.03.2021

UZZ 415-2017 Ugovor o kupoprodaji Flores doo Rmandic Vukmir i Brajkovic Ranka 04.10.2017

UZZ 191-2017 EXIT COMERC Mojkovac 03.07.2017

UZZ 139-2017 DOO KUNOVICA-COMERC Mojkovac 03.07.2017

UZZ 90-2017 Ugovor o ustupanju zemljista bez naknade Vlada Crne Gore 29.03.2017

UZZ 23-2017 Ugovor o kupoprodaji Dragomir Tripkovic 07.02.2017

UZZ 311-2016 Ugovor o trajnom ustupanju imovine bez naknade IRF 04.07.2016

UZZ 310-2016 Ugovor o kupoprodaji Misnic Panto 04.07.2016

UZZ 94-2016 Ugovor o kupoprodaji Boskovic Nedjeljko 2.3.2016

UZZ 509-2015 Ugovor o kupoprodaji Tomovic Vlado Ostojic Ksenija 20.10.2015

UZZ 490-2015 Ugovor o kupoprodaji Zindovic Emil Zindovic Rajko 9.10.2015

UZZ 489-2015 Ugovor o kupoprodaji Pejovic Momo 09.10.2015

UZZ 488-2015 Ugovor o kupoprodaji Zujovic Vukic 9.10.2015

UZZ 487-2015 Ugovor o kupoprodaji Scepanovic Milos Scepanovic Miodrag 9.10.2015

UZZ 277-2014 Ugovor o kupoprodaji Jovan Radulovic i Miljan Radulovic 27.06.2014

02.03.2021.

UZZ 140-2020 Ugovor o vracanju raspolaganja bez naknade Vladi CG 5.10.2020.

UZZ 154-2020 Ugovor o kupoprodajiradi Radmila Radovic 23.06.2020.

UZZ 406-2019 Ugovor o trajnom ustupanju bez naknade za Dnevni centar 25.12.2019.

UZZ 103-2019 Ugovor o prenosu prava raspolaganja bez naknade Vlada CG 28.03.2019.

UZZ 64-2018 Ugovor o kupoprodaji - Marko Babic 5.06.2018

UZZ 216-2018 Ugovor o kupoprodaji sa Mulroney Trading LTD 24.05.2018.

UZZ 195-2018 Ugovor o trajnom ustupanju imovine bez naknade sa IRF CG 14.05.2018.

UZZ 414-2017 Ugovor o stvarnoj sluzbenosti sa Simes inzenjering PG 4.10.2017.

UZZ 54-2016 Ugovor o prenosu prava raspolaganja bez naknade Vlada CG 16.02.2016.

UZZ 105-2015 Ugovor o prenosu prava raspolaganja BOJNA NJIVA 10.03.2015.

UZZ 104 Aneks ugovora o kupoprodaji UZZ 298-2012 BOJNA NJIVA 9.04.2013.

UZZ 298-2012 Ugovor o kupoprodaji BOJNA NJIVA 9.10.2012.

 

2020.

Ugovor 01-426/20-2368 od 30.12.2020. Opštine Mojkovac i "CIVIL ENGINEER" DOO PODGORICA  (11.01.2020.)

Ugovor 01-426/20-2381 od 29.12.2020. Opštine Mojkovac i "CRNAGORAPUT" AD PODGORICA  (11.01.2020.)

Ugovor 01-426/20-2380 od 29.12.2020. Opštine Mojkovac i "CRNAGORAPUT" AD PODGORICA  (11.01.2020.)

Ugovor 01-426/20-2358 od 28.12.2020. Opštine Mojkovac i "KONSTRUKROR GROUP" DOO BIJELO POLJE (28.12.2020.)


Ugovor 01-426/20-2282 od 16.12.2020. Opštine Mojkovac i "VUKOVIĆ LN"DOO Mojkovac (16.12.2020.)

Ugovor 01-426/20-2254 od 11.12.2020. Opštine Mojkovac i "KONSTRUKTOR"DOO Bijelo Polje (14.12.2020.)

Ugovor 01-018/20-1438 od 07.06.2020. Opštine Mojkovac i "JUGOPETROL"AD Podgorica (07.06.2020.)

Ugovor 01-426/20-1298 od 09.06.2020. Opštine Mojkovac i "CRNAGORAPUT" AD Mojkovac  (09.06.2020.)

Ugovor 01-426/20-1142 od 20.05.2020. Opštine Mojkovac i "GREEN DALE"DOO Mojkovac  (20.05.2020.)

2019.

Ugovor 01-2291 od 26.12.2019. Opštine Mojkovac i "CRNAGORAPUT"AD Podgorica (26.12.2019.)
Ugovor 01-1946 od 20.11.2019. Opštine Mojkovac i "AUTOČAČAK PODGORICA"DOO Podgorica (21.11.2019.)
Ugovor 01-1755 od 17.10.2019. Opštine Mojkovac i "Konstruktor group"DOO Bijelo Polje (17.10.2019.)
Ugovor 01-1446 od 04.09.2019. Opštine Mojkovac i "CRNAGORAPUT"AD Podgorica (04.09.2019.)
Ugovor 01-1011 od 07.06.2019. Opštine Mojkovac i "JUGOPETROL"AD Podgorica (07.06.2019.)

Ugovor 01-832 od 15.05.2019. Opštine Mojkovac i "PEGASUS"DOO Cetinje (15.05.2019.)

2018.

Ugovor 01-1382 od 19.09.2018. Opštine Mojkovac i "Agencija za projektovanje i razvoj"DOO Rožaje (19.09.2018.)

Ugovor 01-1363 od 17.09.2018. Opštine Mojkovac i "KONSTRUKTOR GROUP"DOO BP(17.09.2018.)

Ugovor 01-1332 od 11.09.2018. Opštine Mojkovac i "VUKOVIĆ LN"DOO Mojkovac (11.09.2018.)

Ugovor 01-935 od 22.06.2018. Opštine Mojkovac i "RAMEL"DOO Nikšić (25.06.2018.)

 

2017.

Ugovor 01-1522 od 25.12.2017. Opštine Mojkovac i "Geoprojekt Perišić"DOO Podgorica (25.12.2017.)

Ugovor 01-1142 od 11.09.2017. Opštine Mojkovac i "Građevinarstvo i savjetovanje"DOO Podgorica (11.09.2017.)

Ugovor 01-1094 od 30.08.2017. između Opštine Mojkovac i "INDEL INŽENJERING"DOO Podgorica (objavljen 30.08.2017.)

Ugovor 01-1033 od 08.08.2017. između Opštine Mojkovac i "UNIPRED"DOO Bijelo Polje (objavljen 08.08.2017.)

Ugovor 01-947 od 20.07.2017. između Opštine Mojkovac i "RAMEL"DOO Nikšić (objavljen 20.07.2017.)

Ugovor 01-764 od 14.06.2017. između Opštine Mojkovac i "JUGOPETROL"AD Podgorica (objavljen 15.06.2017.)

Ugovor 01-720 od 06.06.2017. između Opštine Mojkovac i "VUKOVIĆ LN" DOO Mojkovac (objavljen 06.06.2017.)

Ugovor 01-697 od 31.05.2017. između Opštine Mojkovac i "VUKOVIĆ LN" DOO Mojkovac (objavljen 31.05.2017.)

Ugovor 01-670 od 25.05.2017. između Opštine Mojkovac i "STRATUS" DOO Podgorica (objavljen 25.05.2017.)

Ugovor 01-640 od 18.05.2017. između Opštine Mojkovac i "DISSAN" DOO Podgorica (objavljen 18.05.2017.)

Ugovor 01-592 od 09.05.2017. između Opštine Mojkovac i "VUKOVIĆ LN" DOO Mojkovac (objavljen 09.05.2017.)

Ugovor 01-171 od 17.02.2017. između Opštine Mojkovac i "Instituta za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu" Podgorica (objavljen 17.02.2017.)

 

 

2016.

 

Ugovor 01-1383 od 29.12.2016. između Opštine Mojkovac i "MONTENEGROPROJEKT" DOO Podgorica (objavljen 30.12.2016.)

Ugovor 01-902 od 26.08.2016. između Opštine Mojkovac i "TEHNO-GRADNJA" DOO Pljevlja (objavljen 26.08.2016.)

Ugovor 01-889 od 10.08.2016. između Opštine Mojkovac i "VUKOVIĆ LN" DOO Mojkovac (objavljen 23.08.2016.)

Ugovor 01-870 od 10.08.2016. između Opštine Mojkovac i "VUKOVIĆ LN" DOO Mojkovac (objavljen 11.08.2016.)

Ugovor 01-652 od 16.06.2016. između Opštine Mojkovac i "JUGOPETROL"AD Podgorica (objavljen 20.06.2016.)

 

2015.

 

Ugovor 01-1676 od 04.12.2015. između Opštine Mojkovac i "Indel inženjering"  Podgorica (objavljen 10.12.2015.)

Ugovor 01-1517 od 02.11.2015. između Opštine Mojkovac i "Crnagoraput"AD Podgorica (objavljen 02.11.2015.)

Ugovor 01-1129 od 11.08.2015. između Opštine Mojkovac i "JUGOPETROL"AD Podgorica (objavljen 11.08.2015.)

Ugovor 01-1011 od 08.07.2015. između Opštine Mojkovac i "KASTEX" DOO Podgorica (objavljen 10.07.2015.)

Ugovor 01-919 od 23.06.2015. između Opštine Mojkovac i "CRNAGORAPUT" DOO Mojkovac (objavljen 25.06.2015.)

Ugovor 01-863 od 11.06.2015. između Opštine Mojkovac i "RADIO MOJKOVAC" DOO Mojkovac (objavljen 11.06.2015.)

Ugovor 01-307 od 04.03.2015. između Opštine Mojkovac i "VUKOVIĆ LN" DOO Mojkovac (objavljen 05.03.2015.)

Ugovor 01-206 od 15.02.2015. između Opštine Mojkovac i "DAROSAVA" DOO Tivat (objavljen 17.02.2015.)

 

2014.

Ugovor 01-1316 od 23.10.2014. sklopljen između Opštine Mojkovac i "VUKOVIĆ LN" DOO (objavljen 23.10.2014)

Ugovor 01-1220 od 06.10.2014. sklopljen između Opštine Mojkovac i "VUKOVIĆ LN" DOO (objavljen 07.10.2014)

Ugovor 01-1063 od 04.09.2014. sklopljen između Opštine Mojkovac i "BB SOLAR" DOO (objavljen 05.09.2014)

Ugovor 01-1024 od 18.08.2014. sklopljen između Opštine Mojkovac i "KASTEX" DOO (objavljen 18.08.2014)

Ugovor 01-927 od 23.07.2014. sklopljen između Opštine Mojkovac i "TEHNOPUT-MNE" DOO (objavljen 24.07.2014)

Ugovor 01-855 od 09.07.2014. sklopljen između Opštine Mojkovac i "VUKOVIĆ LN" DOO (objavljen 09.07.2014)

Ugovor 01-760 od 17.06.2014. sklopljen između Opštine Mojkovac i "VUKOVIĆ LN" DOO (objavljen 18.06.2014)

Ugovor 01-715 od 09.06.2014. sklopljen između Opštine Mojkovac i "Temko" DOO (objavljen 12.06.2014)

Ugovor 01-656 od 29.05.2014. sklopljen između Opštine Mojkovac i "Radio Mojkovac" DOO(objavljen 29.05.2014)

Ugovor 01-1430 od 01.10.2013. sklopljen između Opštine Mojkovac i "Intermost" DOO(objavljen 02.10.13)

Ugovor 01-1089 od 19.07.2013. sklopljen između Opštine Mojkovac i "Jugopetrol" ad (objavljen 09.09.13)

Ugovor 01-654 od 09.05.2013. sklopljen između Opštine Mojkovac i "UZOR" DOO (objavljen 15.05.13)

Ugovor 01-653 od 09.05.2013. sklopljen između Opštine Mojkovac i "KASTEX" DOO (objavljen 15.05.13)

Ugovor 01-652 od 09.05.2013. sklopljen između Opštine Mojkovac i "RADIO MOJKOVAC" DOO (objavljen 09.05.13)

Ugovor UZZ BR 298/2012 sklopljen između DD PTP "Bojna njiva" i Opštine Mojkovac (na sajtu objavljen 28.01.13.)

Ugovor broj 01-1688 od 26.10.2012. sklopljen između Opštine Mojkovac i "VUKOVIĆ LN" DOO

Ugovor broj 01-1444 od 26.10.2012. sklopljen između Opštine Mojkovac i "VUKOVIĆ LN" DOO

Ugovor broj 01-1388 od 10.10.2012. sklopljen između Opštine Mojkovac i Turističke organizacije Mojkovac

Ugovor broj 01-1331 od 02.10.2012. sklopljen između Opštine Mojkovac i "S LEASING" doo Podgorica

Ugovor broj 01-1166 od 03.09.2012. sklopljen između Opštine Mojkovac i "VUKOVIĆ LN" doo Mojkovac

Ugovor broj 01-993 od 25.07.2012. sklopljen između Opštine Mojkovac i "VUKOVIĆ LN" doo Mojkovac

Ugovor broj 01-589 od 07.05.2012. sklopljen između Opštine Mojkovac i "WF" doo Mojkovac

Ugovor broj 01-566  od 03.05.2012. sklopljen između Opštine Mojkovac i "Merkator internacional" doo Bijelo Polje

© 2024 Bild studio