Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

PLANSKA DOKUMENTACIJA OPŠTINE MOJKOVAC

Poštovani posjetioci na ovoj stranici možete pogledati usvojini PUP Opštine Mojkovac, kao i usvojene DUP-ove.Klikom na pojedinačni link preuzimate željeni dokument

 

Prostorno urbanistički plan Opštine Mojkovac do 2020. godine

Odluka o iymjenama i dopunama PUPa 

Odluka o donošenju izmjena i dopuna PUP Opštine Mojkovac

Odluka o pristupanju izradi PUP (Sl.list CG"-opštinski propisi, br. 38/08)

Odluka o donošenju PUP (Sl.list CG"-opštinski propisi, br. 19/11)

Odluka o pristupanju izradi Izmjena PUP ("Sl.list CG"-opštinski propisi, br. 6/13)

 shadow

PREUZMITE PUP I IZMJENU PUP-A

shadowshadow

DUP "BABIĆA POLJA 2- BIZNIS ZONA" 

 Odluka DUP B.Polja 2-dio Biznis zona

Preuzmite DUP "BABIĆA POLJA 2 - BIZNIS ZONA"

shadowshadow

DUP "SPORTSKA ZONA" MOJKOVAC

Odluka o pristupanju izradi DUP "Sportska zona" (Sl.list CG"-opštinski propisi, br. 35/11)

Odluka o donošenju DUP "Sportska zona" (Sl.list CG"-opštinski propisi, br. 19/13)

 

Preuzmite DUP "SPORTSKA ZONA" MOJKOVAC

shadowshadow

DUP "CENTAR SA GORNJIM MOJKOVCEM" MOJKOVAC

Odluka o pristupanju izradi Izmjena i dopuna DUP "Centar sa G. Mojkovcem" (Sl.list CG"-opštinski propisi, br. 35/11)

Odluka o donošenju Izmjena DUP "Centar sa G. Mojkovcem" (Sl.list CG"-opštinski propisi, br. 19/13)

 

Preuzmite DUP "CENTAR SA GORNJIM MOJKOVCEM" MOJKOVAC

shadowshadow

Odluka o donošenju DUP "Podbišće 1" (Sl.list CG"-opštinski propisi, br. 25/15)

Odluka o pristupanju izradi DUP "Podbišće 1" (Sl.list CG"-opštinski propisi, br. 4/14)

Preuzmite DUP "PODBIŠĆE 1"

shadowshadow

 DUP "BABIĆA POLJA 1"

Odluka o donošenju DUP "Babića Polja 1" (Sl.list CG"-opštinski propisi, br. 25/15)

Odluka o pristupanju izradi DUP "Babića Polja 1" (Sl.list CG"-opštinski propisi, br. 4/14)

Preuzmite DUP "BABIĆA POLJE 1"

shadowshadow

 

PODBIŠĆE

Odluka o pristupanju izradi Lokalne studije lokacije "Grotulja"

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pristupanju izradi Lokalne studije lokacije "Grotulja"

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi

shadowshadow

 

DUP "BABIĆA POLJA 2"

Odluka o pristupanju izradi dijela Detaljnog urbanističkog plana "BAbića Polja 2" - Biznis zona

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi DUP "Babića Polja 2" 

 shadowshadow

 

DUP "PODBIŠĆE 2"- I FAZA REALIZACIJE GROTULJA

Odluka o donošenju DUP "Podbišće 2" (Sl.list CG"-opštinski propisi, br. 19/17)

Odluka o pristupanju izradi DUP "Podbišće 2"

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o pristupanju izradi DUP "Podbišće 2"

 

Preuzmite DUP "PODBIŠĆE 2"

shadowshadow

LSL "LJEVAK"

Odluka o pristupanju izradi Lokalne studije lokacije "Ljevak"

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi

 

Preuzmite LSL "LJEVAK"

shadow

 LSL "MIŠNIĆA POTOK"

Odluka o pristupanju izradi Lokalne studije lokacije "Mišnića potok" i programski zadatak

 shadow

© 2024 Bild studio