Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

Proaktivan pristup informacijama - Sekretarijat za finansije i privredu

Poštovani na ovoj stranici možete pronaći sadržaje vezane za pristup informacijama u nadležnosti Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj

ZAKONI

- Zakoni i podzakonska akta iz oblasti finansija
- Zakoni i podzakonska akta iz oblasti lokalnih prihoda
- Zakoni i podzakonska akta iz oblasti imovine
- Zakoni i podzakonska akta iz oblsti javnih nabavki
- Zakoni i podzakonska akta iz oblasti poljoprivrede
- Zakoni i podzakonska akta iz oblasti vodoprivrede
- Zakoni i podzakonska akta iz oblsti preduzetništva
- Zakon o državnim službenicima i namještenicima
- Zakon o državnoj upravi

STATUT I POSLOVNIK 

Statut Opštine Mojkovac ("Sl.list CG - opštinski propisi" br.29/18)
- Poslovnik o radu Skupštine Opštine Mojkovac ("Sl.list CG - opštinski propisi" br.37/18)

ODLUKE

- Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Mojkovac ("Sl.list CG - opštinski propisi" br.52/2022)  

OSTALO

Ovlašćeno lice za postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama Bogavac Darka
Vodič za slobodan pristup informacijama u nadležnosti Sekretarijata za finansije i privredu
- Obrazac zahtjeva za slobodan pristup informacijama
Pravilnik o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta Sekretarijata 
Spisak zaposlenih
Spisak funkcionera i njihovih zarada u Opštini Mojkovac
- Izvještaji o izvršenju Budžeta
- Program rada i izvještaj o radu Sekretarijat za finansije


PLAN INTEGRITETA OPŠTINE MOJKOVAC 2020-2024.


PLAN INTEGRITETA OPŠTINE MOJKOVAC 2020-2022.

KNJIGE PROCEDURA

OSTALE INFORMACIJE

PREGLED USVOJENIH ZAHTJEVA ZA SLPR IZ NADLEŽNOSTI SEKRETARIJATA ZA FINANSIJE  

JAVNE NABAVKE 

UGOVORI 

JAVNI REGISTRI I JAVNE EVIDENCIJE
Djelovodnik
Upisnik prvostepenog upravnog postupka po službenoj dužnosti
Upisnik drugostepenog upravnog postupka
Upisnik slobodnog pristupa informacijama

© 2024 Bild studio