Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

KONKURSI ZA STIPENDIRANJE

Crna Gora Opština Mojkovac Služba predsjednika i glavnog administratora Broj: 01-731 Mojkovac,17.06.2011.   Na osnovu potpisanog Memoranduma o saradnji, br. 01-649 od 03.06.2011. godine sa Fakultetom...

MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU

Predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore, JU Centar za socijalni rad za opštine Bijelo Polje i Mojkovac i...

POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI

U Mojkovcu je 03.06.2011. godine na sastanku na kojem su prisustvovali predstavnici Opštine Mojkovac i dekan Fakulteta za državne i...

XIII SJEDNICA SO MOJKOVAC

  Skupština Opštine Mojkovac na sjednici održanoj 27.05.2011. godine, donijela je 7 odluka:
1. Odluku o donošenju Prostorno urbanističkog plana Opštine...

POZIV NA JAVNU RASPRAVU


Sekretarijat za uređenje prostora zaštitu životne sredine, komunalno- stambene poslove i saobraćaj
Upućuje  javni
P   O   Z   I   V

JAVNA RASPRAVA NACRTA ODLUKE O BUDŽETU ZA 2011.

Zaključkom Predsjednika Opštine Mojkovac, broj 01-241 od 28.02.2011. godine,  stavljen je na javnu raspravu                   Nacrt odluke o Budžetu Opštine Mojkovac...

© 2024 Bild studio