+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

Obavještenje MZ Bistrica

Obavještavaju se građani Mjesne zajednice Bistrica da će se zbor građana održati dana 21.10.2019. sa početkom u 20 časova u prostorijama osnovne škole u Bistrici.

Za zbor građana predložen je sledeći:

DNEVNI RED:

1. Izbor predsjednika Mjesne zajednice

2. Izbor Savjeta Mjesne zajednice

3. Tekuća pitanja

 Preuzmite OBAVJEŠTENJE

PREDSJEDNIK MZ BISTRICA

Blagoje Rabrenović

© 2020 Bild studio