Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

Promjena dana opštine

Dan opštine Mojkovac je 7. januar u skladu sa Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta opštine Mojkovac (,,Sl.list CG-Opštinski propisi'', br.37/22) usvojenoj na sjednici SO Mojkovac održanoj dana 25.07.2022.  

SKUPŠTINA OPŠTINE MOJKOVAC

© 2024 Bild studio