Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

Konkurs za idejno rješenje UP 73 Izmjena DUP-a "Centar sa Gornjim Mojkovcem"

ODLUKOM O IZMJENAMA I DOPUNAMA Odluke o raspisivanju arhitektonsko - urbanističkog konkursa za Idejno rješenje za UP 73 Izmjena i dopuna DUP-a "Centar sa Gornjim Mojkovcem"
Konkurs traje  od 12.03.2020. godine do 29.05.2020. godine


Odluka o raspisivanju arhitektonsko - urbanističkog konkursa za Idejno rješenje za UP 73 Izmjena i dopuna DUP-a "Centar sa Gornjim Mojkovcem"


ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA Odluke o raspisivanju arhitektonsko - urbanističkog konkursa za Idejno rješenje za UP 73 Izmjena i dopuna DUP-a "Centar sa Gornjim Mojkovcem"

__________________________________________

Konkurs za idejno arhitektonsko - urbanističko rješenje za UP 73 Izmjena i dopuna DUP-a "Centar sa Gornjim Mojkovcem"

Na osnovu člana 218  Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“, br. 64/17, 44/18, 63/18 i 11/19), člana 30 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 51/08, 34/11 i 35/13), člana 3 Pravilnika o načinu i postupku sprovođenja javnog konkursa ("Sl. list CG", br. 055/13, 038/14, 036/16 i 045/16), Odluke o donošenju Izmjena i dopuna DUP-a "Centar sa Gornjim Mojkovcem", (“Sl. list CG - Opštinski propisi“, br.19/13), Predsjednik Opštine Mojkovac je donio Odluku o raspisivanju arhitektonsko - urbanističkog konkursa za Idejno rješenje za UP 73 Izmjena i dopuna DUP-a "Centar sa Gornjim Mojkovcem".

Predmet konkursa je idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje objekta/objekata sa mješovitom namjenom na urbanističkoj parceli UP 73, koja obuhvata kat. parcelu br. 337/1 KO Mojkovac i djelove kat. parcela broj: 313/1, 337/2 i 339 KO Mojkovac u zahvatu  Izmjene i dopune DUP-a “Centar sa Gornjim Mojkovcem“ u površini od 14 596 m2

Konkurs je  nacionalni, pozivni, idejni, jednostepeni i anonimni.

Konkurs traje  od 12.03.2020. godine do 29.05.2020. godine.

PREUZMITE 
Sadržaj konkursne dokumentacije:

Tekstualni dio

- Raspis konkursa;

- Konkursni zadatak;

- Urbanističko - tehnički uslovi sa izvodima iz DUP-a.

 
Grafički dio

- Digitalna podloga

-Fotodokumentacija

 

© 2023 Bild studio