Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

KONKURS NVO ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA ReLOaD2

Opštine Pljevlja, Kolašin i Mojkovac u partnerstvu sa Programom Ujedinjenih Nacija za razvoj raspisuju:


KONKURS NVO 
ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA

U SKLOPU REGIONALNOG PROGRAMA LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU 2 (ReLOaD2)


Osnovna namjera programa je da se održi transparentan, razvojno orijentisan i projektni pristup finansiranju NVO iz budžeta JLS koji doprinosi ostvarivanju lokalnih prioriteta u skladu sa strategijama razvoja.

Učešće u ovom javnom konkursu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane nevladine organizacije (udruženja ili fondacije) sa sjedištem na teritoriji opština Pljevlja, Kolašin i Mojkovac.

Rok za predaju aplikacija je 23. mart 2022. godine, do 15 sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka biće razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije isteka zvaničnog roka. 


Tekst Konkursa, smjernice za aplikante i prijavne obrasce možete pogledati i preuzeti OVDJE.

© 2024 Bild studio