Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

Javni konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2022-oj godini

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama Opštine Mojkovac, raspisuje

JAVNI KONKURS

za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2022-oj godini

Pravo da učestvuju na Konkursu imaju nevladine organizacije koje su registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u Mojkovcu, za projekte koji se u potpunosti ili pretežno realizuju na teritoriji opštine Mojkovac.

Sredstva namijenjena Budžetom Opštine Mojkovac za 2022. godinu u iznosu od 12.000 € raspoređuju se za podršku projekata nevladinih organizacija koje doprinose ostvarivanju utvrđenih ciljeva u strateškim dokumentima, programima i planovima Opštine, a kojima se naročito:

- obezbjeđuje ravnopravnost i viši nivo i kvalitet usluga u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, zaštite lica sa invaliditetom, društvene brige o djeci i mladima, pomoći starijim licima, smanjenju siromaštva, smanjenju nezaposlenosti;
- podstiče lokalni ekonomski razvoj;
- doprinosi uređenju prostora i zaštite životne sredine

Detaljnije: Konkurs, prateće forme i obrazac možete preuzeti klikom na sledeće linkove:

KONKURS 2022

OBRAZAC ZA KONKURS 2022

Izvještavanje- obrazac 1

Izvještavanje- obrazac 2

PREDLOŽENA FORMA PROJEKTA

Nevladina organizacija podnosi prijavu na Konkurs u roku od 30 dana od dana njegovog objavljivanja u dnevnom listu, web sajtu opštine, lokalnom elektronskom mediju i oglasnoj tabli opštine.

Prijava na Konkurs se podnosi Komisiji u zapečaćenoj koverti na propisanom obrazcu i predaje se na šalteru pisarnice Opštine Mojkovac sa naznakom Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Odluka o dodjeli sredstava biće javno objavljena na oglasnoj tabli i na web sajtu Opštine Mojkovac u roku od 30 dana od dana zatvaranja Konkursa.

 

 

© 2024 Bild studio