Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA PODRŠKU ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU U 2023.GODINI

Komisija za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu  na osnovu člana 3 i člana 5 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu ( “Sl. list CG – opštinski propisi”, br. 2/20) raspisuje

J A V N I    K O N K U R S

za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu u 2023. godini 

Pozivaju se preduzetnice/žene koje žele da pokrenu sopstveni biznis, i privredna društva u kojima su žene nosioci biznisa - osnivač ili jedan od osnivača i izvršni direktor preduzeća mora biti žena, da dostave svoje prijave na Javni konkurs. Sredstva za podsticanje osnivanja i razvoj poslovanja dodjeljuju se društvima/preduzetnicama sa prebivalištem odnosno sjedištem na teritoriji Opštine Mojkovac.

Detalji javnog konkursa - preuzmite ovdje

Obrazac 1- preuzmite ovdje

Obrazac 2 (biznis plan) - preuzmite ovdje

Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu- preuzmite ovdje

© 2024 Bild studio