Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

JAVNA RASPRAVA O NACRTU DETALJNOG PROSTORNOG PLANA ZA PROSTOR KONCESIONOG PODRUČJA ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA – BRSKOVO

U organizaciji Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, u periodu od 25.04.2023. do 18.05.2023. godine održaće se Javna rasprava o Nacrtu Detaljnog prostornog plana za prostor koncesionog područja za eksploataciju mineralnih sirovina - Brskovo i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu,

Ministarstvo će, u saradnji sa Opštinom Mojkovac organizovati javnu prezentaciju Nacrta Detaljnog prostornog plana za prostor koncesionog područja za eksploataciju mineralnih sirovina - Brskovo, dana 09.05.2023. godine sa početkom u 10h, u sali Skupštine opštine Mojkovac.

Molimo sve zainteresovane građane da uzmu učešće u Javnoj raspravi i svoje predloge, sugestije i komentare dostave na arhivu Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, IV Proleterske brigade broj 19, Podgorica, radnim danima u terminu od 08.00h do 13.00h, zaključno sa 18.05.2023. godine.

Nacrt planskog dokumenta dostupan je na sajtu Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma:   https://www.gov.me/mepg/javne-raspr

© 2024 Bild studio