Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

JAVNA RASPRAVA NACRT ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU ZA 2023. GODINU

Sekretarijat za finansije i privredu Opštine Mojkovac obavještava zainteresovanu javnost da je Zaključkom predsjednika opštine stavljen na javnu raspravu Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu za 2023. godinu.

Javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za finansije i privredu u trajanju od 15 dana od dana donošenja zaključka.
Centralna javna rasprava održaće se 22.09.2023. godine u 11 časova u prostorijama OPštine Mojkovac (Multimedijalna sala).
Pozivaju se svi zainteresovani subjekti da do 26.09.2023. godine daju svoje primjedbe, predloge i sugestije pisanim putem preko pisarnice Opštine Mojkovac ili putem e-maila: sek.finansijemo@t-com.me sa naznakon: "Sugestije na Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu opštine Mojkovac za 2023. godinu"

Preuzmite zaključak- ovdje

Nacrt Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu opštine Mojkovac za 2023. godinu -preuzmite ovdje

shadow

Izvještaj sa javne rasprave Nacrta odluke o izmjenama odluke o Budžetu

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE I PRIVREDU
OPŠTINE MOJKOVAC

© 2024 Bild studio