Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

JAVNA RASPRAVA NACRT LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA MLADE ZA 2024. GODINU (LAPM)

Zaključkom Predsjednika Opštine Mojkovac broj: 01-018/23-2692 od 14.12.2023. godine

Javna rasprava

Nacrt Lokalnog akcionog plana za mlade za 2024. godinu (LAPM)

Javnu raspravu sprovodiće Sekretarijat za opštu upravu društvene djelatnosti i kadrovska pitanja Opštine Mojkovac u trajanju od 14.12.2023. do 28.12.2023. godine.

Centralna Javna rasprava održaće se 22.12.2023. godine sa početkom u 11:00 časova u Multimedijalnoj sali, Opštine Mojkovac.

Zainteresovani subjekti svoje predloge, sugestije i komentare mogu dostaviti pisanim putem Sekretarijatu za opštu upravu društvene djelatnosti i kadrovska pitanja, putem pošte ili direktno na pisarnici ili putem maila.

© 2024 Bild studio