Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

Proaktivan pristup informacijama - Predsjednik-Služba predsjednika

Poštovani na ovoj stranici možete pronaći sadržaje vezane za pristup informacijama u nadležnosti Predsjednika - Službe predsjednika.

ZAKONI

- Zakon o državnim službenicima i namještenicima ("Sl.list CG" br.2/18, 34/19 i 8/21)
- Zakon o lokalnoj samoupravi ("Sl.list CG" br.2/18, 34/19 i 38/20)
- Zakon o upravnom postupku ("Sl.list CG" br.56/14, 20/15, 40/16 i 37/17)
- Zakon o državnoj upravi ("Sl.list CG" br.78/18)

STATUT I POSLOVNIK 

Statut Opštine Mojkovac ("Sl.list CG - opštinski propisi" br.29/18)
- Poslovnik o radu Skupštine Opštine Mojkovac ("Sl.list CG - opštinski propisi" br.37/18)

ODLUKE

- Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Mojkovac ("Sl.list CG - opštinski propisi" br.52/2022)  

OSTALO

Izvještaj o radu Predsjednika 

Vodič za slobodan pristup informacijama u nadležnosti Službe Predsjednika
Obrazac zahtjeva za slobodan pristup infoprmacijama
Pravilnik o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta Sluzbe 
Spisak zaposlenih 

Spisak funkcionera i njihovih zarada u Opštini Mojkovac


PLAN INTEGRITETA OPŠTINE MOJKOVAC 2020-2022.

Odluka o usvajanju Akcionog plana za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou 2018.
Akcioni plan za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou 2018.
Uputstvo za postupanje po prijavi za korupciju i evidencija prijava korupcije                                             

OSTALE INFORMACIJE

PREGLED USVOJENIH ZAHTJEVA ZA SLPR IZ NADLEŽNOSTI SLUŽBE

JAVNE NABAVKE 

UGOVORI

JAVNI REGISTRI I JAVNE EVIDENCIJE
Djelovodnik
Upisnik prvostepenog upravnog postupka po službenoj dužnosti
Upisnik slobodnog pristupa informacijama

© 2024 Bild studio