Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

TD POLJA

Klikom na link svakog dokumenta pojedinačno preuzimate Tendersku dokumentaciju za Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude, broj 01-1126 za izvođenje radova u Poljima Mojkovac. Tendersku dokumentaciju čine narednih 8 fajlova.

 

1. TD RADOVI 01-1127

 

2. Predmjer

 

3. Tehnički uslovi za izvođenje radova

 

4. Tehnički izvještaj II faza

 

5. Situacija poprečni Layout 1

 

6. Normalni detalj Layout 1

 

7. Koordinate profila

 

8. Ispuna

 

 

© 2024 Bild studio