Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

XII sjednica SO Mojkovac

XII sjednica Skupštine opštine Mojkovac zakazana je za 23.12.2019. godine (ponedeljak).

Sjednica će se održati sa početkom  u 10 časova u Multimedijalnoj sali administrativne zgrade Opštine Mojkovac (br.11).

DNEVNI RED

1. Predlog odluke o Budžetu opštine Mojkovac za 2020. godinu
2. Predlog odluke o Lokalnim administrativnim taksama opštine Mojkovac 
3. Predlog odluke o Lokalnim komunalnim taksama opštine Mojkovac 
4. Predlog odluke o prirezu porezu na dohodak fiz.lica Opštine Mojkovac
5. Predlog Odluke o oslobađanju plaćanja dijela obaveze po osnovu naknade za kor.komerc.objekata za 2019.
6. Predlog odluke o ustanovljenju književne nagrade "Božo Bulatović"
7. Predlog odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za žensko preduzetništvo
8. Predlog odluke o osnivanju MZ Slatina
9. Predlog odluke o izmjeni Odluke o pravima iz socijalne i dječje zaštite
10. Predlog LAP za mlade za 2020-2021
11. Predlog odluke o imenovanju UO JU DC za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju
12. Predlog odluke o davanju ovlašćenja za otuđenje imovine neposrednom pogodbom
13. Predlog odluke o davanju saglasnosti za produženje ugovora o zakupu privr. obj.
14. Predlog odluke o izmjeni odluke o imenovanju odbora SO
15. Predlog odluke o izmjeni odluke o imenovanju savjeta SO
16. Predlog odluke o razrješenju i imenovanju odbornika pri sklapanju braka
17. Predlog odluke o razrješenju i imenovanju predsjednice odbora za izbor i imenovanja
1
8. Odbornička pitanja

SO MOJKOVAC

 

© 2024 Bild studio