Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

Tara

Tara je najduža crnogorska rijeka (oko 150 km) koja od Feratova Polja do Donje Dobrilovine teče kroz teritoriju opštine Mojkovac. Dolina Tare duboko je usječena među planinama, naročito u donjem dijelu njenog toka. U gornjem dijelu, do Bistrice, dolina je duboka, strmih strana, široka i prohodna. Idući od Kolašina smjenjuju se pitoma proširenja sa blažim padinama na kojima su njive, voćnjaci, gajevi, livade i kuće domicilnog stanovništva.

 

Najveći dio teritorije opštine Mojkovac pripada upravo slivu rijeke Tare, a manji dio slivu rijeke Lepešnice. Desne pritoke ovog dijela Tare su Bjelojevićka rijeka i Rudnica. Bjelojevićka rijeka izvire na Bjelasici (1.435 m), protiče kroz istoimeno selo, a uliva se u Taru kod Podbišća na 830 m.n.v. Rudnica nastaje od više izvora podno Žarskog katuna i poslije toka kroz rudarski kraj Brskovo uliva se u Taru na 800 m.n.v. Lijeve, mojkovačke, pritoke Tare su Štitarička rijeka i Bistrica. Štitarička rijeka izvire u Provaliji ispod Sinjajevine i poslije toka u dužini od 13,5 km, kroz istoimeno selo, uliva se u rijeku Taru na nadmorskoj visini od 931 m.

 

tara1

 

Oko petnaest kilometara nizvodno od Mojkovca u Taru se ulijeva rijeka Bistrica. Upravo od ovog tjesnaca ispod Crnih Poda, na sudaru Sinjajevine i Prošćenske planine, počinje veličanstveni kanjon rijeke Tare, dug oko 78 km i dubok od 900 do 1300 metara. Na stranama kanjona ređaju se litice i kamenite padine prošarane borovima samotnjacima, listopadnim omarima pa i bujnim listopadnim i četinarskim šumama. U liticama ovog kanjona registrovano je oko 300 grla plemenite divljači – divokoza.


U kanjonskoj dolini rijeke Tare, između Bistrice i Dobrilovine, na visini od 950 metara nalazi se prašuma crnog bora – Crna Poda. Ovaj kompleks borove šume zahvata površinu od 20ha, a prosječna starost borova u njoj, koji dostižu visinu i do 45m, iznosi 400 godina. Ukupna količina drvne mase u Crnim Podima iznosi 1.465,57 m3. Ispod ove prašume nalazi se tjesnac Đavolje Lazi, gdje se tok Tare sužava na svega 2-3 metra.


Kanjon Tare je sastavni dio NP ''Durmitor'' koji je upisan u Svjetsku prirodnu i kulturnu baštinu UNESKO-a. Uska kanjonska dolina Tare koja pripada opštini Mojkovac, prašuma Crna Poda i Zabojsko jezero na Sinjajevini čine sastavni dio ovog Nacinalnog parka.


© 2024 Bild studio