Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za korišćenje grobnica u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti broj 102, KO opština Mojkovac

DOO “Komunalne usluge – Gradac” Mojkovac objavljuje

Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za korišćenje grobnica u svojini Crne Gore, upisane u list nepokretnosti broj 102, KO opština Mojkovac

 1. Predmet javnog nadmetanja

Predmet davanja na korišćenje je državna imovina u svojini Opštine Mojkovac subjekt upravljanja DOO „Komunalne usluge – Gradac“ Mojkovac, na period od 30 godina i to :

 • 19 grobnica sa 2 grobna mjesta (brojevi: 6,8,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,28,30 i 31)
 • 8 grobnica sa 4 grobna mjesta (brojevi: 41,42,44,47,48,50,51 i 52)
 1. Početna cijena korišćenja nepokretnosti koja su predmet javnog nadmetanja

Početna cijena korišćenja nepokretnosti iz tačke 1. ovog Javnog poziva iznosi :

 • Sa dva grobna mjesta – 1758,20€;
 • Sa četiri grobna mjesta – 2 158,28€; 
 1. Mjesto i vrijeme održavanja javnog nadmetanja

Davanje na korišćenje nepokretnosti iz tačke 1. ovog Javnog poziva će se vršiti javnim usmenim nadmetanjem u prostorijama Centra za kulturu „Nenad Rakočević“ u  srijedu 20.07.2022 godine sa početkom u 09:00 časova.

 1. Uslovi javnog nadmetanja
  • Pravo da učestvuju na javnom nadmetanju imaju podnosioci prijava, odnosno sva zainteresovana fizička lica koja popune Obrazac prijave za učešće u javnom nadmetanju.
  • Obrazac Prijave za učešće na javnom nadmetanju može se dobiti u prostorijama DOO „Komunalne usluge – Gradac“ Mojkovac, u ulici Vojislava Šćepanovića bb, svakog radnog dana od dana objavljivanja Javnog poziva do 18.07.2022. godine.
  • Rok za podnošenje prijava je najkasnije do 18.07.2022. godine, do 14:00 časova.
  • Postupak javnog nadmetanja se završava ako ni jedan od učesnika na treći poziv ne ponudi veću cijenu od do tada najveće ponuđene cijene. U tom slučaju korisnikom se proglašava učesnik koji je prvi ponudio najveću postignutu cijenu.
  • Smatraće se da su ispunjeni uslovi za održavanje javnog nadmetanja, ako u naznačeno vrijeme pristupi makar jedan učesnik, a koji ponudi iznos početne cijene za korišćenje predmetne nepokretnosti.
  • Učesnik koji ponudi najveću cijenu za korišćenje određenog broja grobnice proglašava se korisnikom, a njegova ponuda smatraće se prihvaćenom ponudom za korišćenje nepokretnosti iz tačke 1 ovog Javnog poziva.
  • Učesnici pojedinačno mogu davati više ponuda za određene grobnice, a pravo korišćenja mogu ostvariti samo za jednu grobnicu.
 1. Ostali uslovi javnog nadmetanja
  • Korisnik je dužan da sa DOO „Komunalne usluge – Gradac“ zaključi Ugovor o korišćenju predmetnih nepokretnosti u roku od 8 (osam) dana od dana javnog nadmetanja.
  • Ukoliko korisnik ne zaključi Ugovor o korišćenju u predviđenom roku, gubi pravo na korišćenje grobnice, a subjekt upravljanja ima pravo da zaključi Ugovor o korišćenju predmetne nepokretnosti sa drugim ponuđačem javnog nadmetanja koji je ponudio drugu najveću cijenu za navedenu grobnicu.
  • Registracija učesnika će se vršiti u Centru za kulturu „Nenad Rakočević“, 30 minuta prije početka održavanja javnog nadmetanja.
  • Sva eventualna pitanja u vezi sa ovim Javnim pozivom, potrebno je uputiti Komisiji za sprovođenje postupka javnog nadmetanja davanja na korišćenje grobnica.

PREUZMI TEKST JAVNOG POZIVA-ovdje

Adresa i kontakt Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja davanja na korišćenje grobnica
DOO „Komunalne usluge – Gradac“Mojkovac
Ulica Vojislava Šćepanovića br.9, Mojkovac
Telefon : 050/470-200

e-mail : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

© 2024 Bild studio